instalacje , ogrzewanie

Zawory mieszające

W ofercie Ferro występują zawory mieszające 3 drogowe i 4 drogowe. Zawory mieszające występują w instalacji jako element pośredni między źródłem ciepła a odbiornikiem ciepła.

 Jakie jest ich zastosowanie?

Podstawowym zadaniem zaworu mieszającego jak sama nazwa wskazuje, jest zmieszanie czynnika, który przepływa przez dany zawór. Stosowanie zaworów mieszających w instalacjach zapewnia dostarczenie odpowiedniej temperatury do obiegów grzewczych, które posiadają zróżnicowane wymagania temperaturowe. Dzięki nim następuję dostarczenie odpowiednio przygotowanego czynnika grzewczego w instalacji z kotłem, który na przykład nie posiada płynnej regulacji faktury. Zawory mieszające można też stosować są układach instalacyjnych, które mają zabezpieczyć urządzenia grzewcze przed zbyt niską temperaturą.

Zawory 3 trzydrogowe posiadają trzy króćce przyłączeniowe, gwinty mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Zawory te mają dwie możliwości zastosowania. Mogą służyć jako podmieszanie czynnika z dwóch różnych strumieni, albo też mogą służyć jako rozdział jednego strumienia czynnika na dwa obiegi.

Przy regulacji podstawowej zaworu trójdrogowe, czyli poprzez mieszanie czynnik grzewczego. Natężenie przepływu się nie zmienia a tylko temperatura zmieszania. Dzięki takiej pracy zapewniamy ekonomiczną i stabilną regulacje czynnik grzewczego.

Rysunek 1. Instalacja obrazująca podmieszanie czynnika grzewczego.

Rysunek 2. Uproszczony schemat instalacji obrazujący rozdział czynnika grzewczego na dwa obiegi.

Zawory 4 drogowe

Zasada działania zaworu 4 drogowego jest taka sama jak zaworu 3 drogowego, ma za zadanie mieszać czynnik grzewczy. Zawór 4 drogowy powoduje podział na: układ hydrauliczny dla obiegu kotła oraz układ hydrauliczny odbiorników grzewczych. Zawór ten miesza czynnik na zasilaniu z kotła i czynnik powracający do źródła ciepła, w ten sposób prowadzi to uzyskania żądanej temperatury.

Zastosowanie zaworu 4drogowego w instalacji z kotłami stałopalnymi niesie za sobą wiele korzyści.

– podniesienie temperatury powrotu kotła, co oznacza, że dzięki takim zastosowaniom, na ściankach kotła nie tworzy się kondensat a tym samy wydłuża to żywotność kotła.

– natężenie przepływu czynnika w obiegu kotła jest zawsze odpowiednio duże

Rysunek 3. Schemat podstawowego układu hydraulicznego z 4 drogowym zaworem mieszającym

Bardzo ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego zaworu mieszającego do danej instalacji.

Jeśli zawór zostanie źle dobrany wówczas nie uzyskamy właściwej regulacji czynnika w obiegu. Przewymiarowanie zaworu skutkuje wahaniami, jeśli chodzi o pozycję otwarcie i zamknięcia danego zaworu. Siłownik, który odpowiada za automatyczną regulację zmieszania czynnika grzewczego będzie pracował niestabilnie „taktował”.

Zawory mieszające można i zaleca się doposażyć w siłownik. Dzięki temu mamy zapewnione podmieszania w sposób automatyczny. Siłownik regulowany jest przez zewnętrzny sterownik źródła ciepła lub tez samodzielny sterownik przeznaczony do sterowania układem podmieszania. Podmieszanie temperatury czynnika grzewczego odbywa się na podstawie  następujących odczytów: odczyt temperatury zewnętrznej i ustalonej krzywej grzewczej, odczyt temperatury i regulacji poprzez termostat pokojowy, czy też regulacji stało temperaturowej opartej na podstawie odczytów czujników przylgowych.

Rysunek 4. Poglądowy przykład montażu siłownika na zawór mieszający.

Powiązane produkty

ZM32
Zawór 3-drogowy mieszający
Temp image
Zawór 3-drogowy mieszający
ZM42
Zawór 4-drogowy mieszający
Temp image
Zawór 4-drogowy mieszający
SE230
Siłownik elektryczny do współpracy z obrotowymi zaworami mieszającymi ZM
Temp image
Siłownik elektryczny do współpracy z obrotowymi zaworami mieszającymi ZM
Cena: 943,41 zł

Chcesz być na bieżąco?

Wpisz e-mail i zapisz się do newslettera

  Powiązane porady

  08 / 03 / 2022
  Inteligentne rozwiązania - elektroniczne pompy obiegowe do instalacji grzewczej i solarnej
  Czytaj więcej
  08 / 03 / 2022
  Podłączenie kotła stałopalnego do układu zamkniętego
  Czytaj więcej